Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив новини ОИЦ-Стара Загора представи одобрената Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

ОИЦ-Стара Загора представи одобрената Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

На последната за 2014 г. проведена информационна среща ОИЦ - Стара Загора представи приоритетите и дейностите на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. В рамките на новия програмен период са осигурени 2 135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.
Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.
ОИЦ – Стара Загора направи равносметка и на близо тригодишната си работа:
• Проведени информационни и работни срещи с
представители на общността и медиите 211
• Участници в срещите 4 925
• Участие в събития с представяне на ОИЦ 39
• Публикации за нас в медиите 1 056
• Брой посетители в офиса 1 554
Г-н Лозев, регионален координатор на звеното в гр. Стара Загора за изпълнение на Проект „Красива България" при МТСП представи пред гостите на срещата трите отворени марки на проекта, по които могат да кандидастват общини, областни управители, читалища, религиозни институции и други. Мерките, по които може да се кандидаства до 19.01.2015 г. са: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" и мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".
Допълнителна информация за кампаниятана на проект „Красива България": http://www.beautifulbulgaria.com/bg/
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На последната за 2014 г. проведена информационна среща ОИЦ - Стара Загора представи приоритетите и дейностите на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. В рамките на новия програмен период са осигурени 2 135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.
Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.
ОИЦ – Стара Загора направи равносметка и на близо тригодишната си работа:
• Проведени информационни и работни срещи с
представители на общността и медиите 211
• Участници в срещите 4 925
• Участие в събития с представяне на ОИЦ 39
• Публикации за нас в медиите 1 056
• Брой посетители в офиса 1 554
Г-н Лозев, регионален координатор на звеното в гр. Стара Загора за изпълнение на Проект „Красива България" при МТСП представи пред гостите на срещата трите отворени марки на проекта, по които могат да кандидастват общини, областни управители, читалища, религиозни институции и други. Мерките, по които може да се кандидаства до 19.01.2015 г. са: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" и мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".
Допълнителна информация за кампаниятана на проект „Красива България": http://www.beautifulbulgaria.com/bg/
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.