Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив новини Селата в старозагорската община активно участват в кампанията „За чиста околна среда 2014“

Селата в старозагорската община активно участват в кампанията „За чиста околна среда 2014“


Почти половината от селата в община Стара Загора участват с проекти в обявената от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Национална кампания „За чиста околна среда - 2014 г ." на тема „Обичам природата – и аз участвам ". За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева ( с вкл. ДДС ) .
До обявения краен срок за получаване на заявленията в деловодството на ПУДООС - 21.02.2014 г., проекти са представили 24 села.
Критериите за оценка и подбор на проектите включват и обществено участие – в т.ч. доброволен труд, подкрепа от гражданите , живущи в предлаганите за облагородяване райони , частни лица и фирми, неправителствени организации и др., както и оригиналност на идеите. С най-висока оценка ще бъдат оценявани проекти, които в най-голяма степен показват приобщаване на гражданите към проекта, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта. Активно участие на жителите от съответното населено място, както при самото създаване на идеята, така и при подготовката за кандидатстване и изпълнението на предвидените дейности за реализацията му, също дават преднина при оценката.
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.
Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 28.11.2014 г.
Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 04.04.2014 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg , в раздела на кампанията „За чиста околна среда – 2014 г. " с мото „Обичам природата и аз участвам" и интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg.

20.02.2014 г.