Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив новини Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора


Изготвен е график за компенсиране забавянето на изграждането на Регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Строителните дейности по проекта трябва да завършат до края на 2015 г., но 4-те фирми от консорциума имат нагласа да ги приключат по-рано. Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, която заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров, инспектира работата по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" (РСУО). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".
Обилните валежи през последните седмици са затруднили работата, но са осигурени необходимите техника и жива сила за преодоляване на изоставането. Чрез реализацията на проекта се намалява замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора - Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането, както и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

Регионалната система за отпадъци ще третира над 75 тона отпадъци на година. По време на експлоатационния период, който е 23 години - от 2014 г. до 2036 г., системата ще обслужва над 360 хил. души от 12 общини. По време на строителството са отворени нови 120 работни места, а по време на експлоатация ще бъдат 64. Проектът е на стойност над 52 млн. лв., от които европейското съфинансиране е 42 млн. лв., а участието на Община Стара Загора е в размер 3 млн. 500 хил. лв.

Общо 21 Регионални системи за отпадъци се изграждат в страната в момента с финансиране по ОПОС на обща стойност 830 млн.лв., като за новия програмен период са предвидени 524 млн.лв. за довършване на дейностите по привеждане в съответствие на третиране на отпадъците у нас с европейските изисквания, съобщи още екоминистърът.

По думите ѝ, през последните години Община Стара Загора доказа, че има много добър административен капацитет и изпълнява важни европейски проекти по ОПОС. Бенефициент е на оперативната програма в сектор „Депо“ и сектор „Води“, финализира успешно изграждането и модернизирането на ВиК мрежата на града и два квартала, както и проектът за управление на отпадъците, който е изключително сложен. Сигурна съм, че ще има пълна мобилизация и контрол на дейностите и той ще приключи в срок, добави министър Василева.

След регионалната система за управление на отпадъците, тя посети мястото, където е изграден главният колектор в централната градска част на Стара Загора и кв. АПК, където се изгради канализация, включени в изпълнението на „Интегрирания воден проект ", също финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". Чрез реализирането на проекта се подобряват жизнената среда на територията на града и здравето на населението, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
Министър Василева посети и единствения у нас и най-голям на Балканите Спасителен център за диви животни", през който тази година са преминали 1 500 животни, а 250 са постоянно пребиваващите. След като по различни причини те са получили травми и наранявания, са настанени за отглеждане в центъра,тъй като не биха оцелели в природата. Тази година е отделена най-голяма сума - 253 000 лв. за подпомагане дейността на центъра, които ще бъдат отпуснати от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи екоминистърът.
Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на "Зелени Балкани", свързано с рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г. от "Зелени Балкани" като Център за редки и застрашени видове, с идеята да се приемат бедстващи диви животни от цялата страна. По-късно е обявен и официално за спасителен център със заповед на министъра на околната среда и водите.
Центърът развива активна и образователна дейност с природозащитна насоченост и изпълнява програми за реинтродукция и подпомагане популациите на редки и застрашени видове птици. От 2009 г. насам през него са преминали 6 500 животни.

 

21.12.2014 г.