Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.09.2014

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.09.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Биогазова електрическа централа с мощност до 1490 KW в поземлен имот № 045006 в землището на село Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора" с възложител Иван Монев Стоянов, гр. Стара Загора, ул. „Люлин" 4, лице за контакти – Кольо Славов Колев тел. 0431 85871, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 16.09.2014г. до 29.09.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.