Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 22.07.2014

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 22.07.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за мляко, гараж и кравеферма - допълващо застрояване, като ново строителство в УПИ IX 41,280, кв. 23 с. Преславен, общ. Стара Загора" с възложител Златка Бонева Иванова, с адрес за кореспонденция - с. Преславен, общ. Стара Загора и Тоньо Атанасов Добрев; лице за контакти - Сребка Кънева тел. 0887 227381.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.07.2014г. до 01.08.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.