Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 24.07.2014

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 24.07.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на завод за производство на селскостопански прикачен инвентар- плугове, брани и култиватори" в имот № 066001 по плана за земеразделяне на с.Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „АГРОСТИЛ" ООД, с адрес за кореспонденция- гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров" 10, ет.2, ап.3; лице за контакти- инж. Иван Иванов тел. 0897 810381.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 24.07.2014 г. до 07.08.2014 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.