Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Издадена заповед № РД-02-15-127/05.09.2014 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие

Издадена заповед № РД-02-15-127/05.09.2014 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № РД-02-15-127/05.09.2014 г. от Заместник – министър на регионалното развитие, с която се разрешава на Министерство на отбраната да изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1"

ПУП-ПП се разработва с цел определяне на трасе и сервитут за изграждане на нова ОКЛ „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1" в неурбанизирани и урбанизирани територии в област Стара Загора и област Сливен.

В област Стара Загора трасето на ОКЛ „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1" засяга землища на гр. Стара Загора, с. Могила, с. Преславен, с. Калитиново, с. Хрищени, с. Колена, с. Дълбоки, с. Оряховица, с. Братя Кунчеви.

Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Стара Загора.

pdfЗаповед615.71 KB