Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Изработен Проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1

Изработен Проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за изработен Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1" с обхват на територията на община Стара Загора - землища на гр. Стара Загора, с. Могила, с. Преславен, с. Калитиново, с. Хрищени, с. Колена, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчеви, с възложител Министерство на отбраната като част от „Стационарна комуникационна система на Българската армия".

Съгласно чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ проектът за ПУП – Парцеларен план е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора.

Проектът за ПУП – Парцеларен план може да бъде разгледан в сградата на Община Стара Загора, ет. 5, стая 501.

pdfРегистри на имоти, през които минава трасето668.29 KB

pdfСхема на листове858.46 KB