Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

226 Заповед № 19-06-1-49 от 29.03.2013 - план за регулация 29.03.2013
227 Заповед № 19-06-1-46 от 28.03.2013 - план за регулация 28.03.2013
228 Заповед № 19-06-1-45 от 26.03.2013 - план за регулация 26.03.2013
229 Заповед № 19-06-1-43 от 22.03.2013 - план за регулация 25.03.2013
230 Покана за участие в анкета 22.03.2013
231 Заповед № 19-06-1-42 от 20.03.2013 - план за регулация 21.03.2013
232 Заповед № 19-06-1-39 от 14.03.2013 - план за регулация 18.03.2013
233 Изработен проект за ПУП-ПЗ разширение на гробищен парк - запад 15.03.2013
234 Заповед № 19-06-1-38 от 06.03.2013 - план за регулация 07.03.2013
235 Заповед № 19-06-1-36 от 05.03.2013 - план за регулация 07.03.2013
236 Заповед № 19-06-1-35 от 04.03.2013 - план за регулация 07.03.2013
237 Решение № 633 от 21.02.2013 - план за регулация и застрояване 27.02.2013
238 Решение № 632 от 21.02.2013 - план за застрояване 27.02.2013
239 Решение № 631 от 21.02.2013 - план за застрояване 27.02.2013
240 Решение № 630 от 21.02.2013 - парцеларен план 27.02.2013
241 Решение № 629 от 21.02.2013 - план за застрояване 27.02.2013
242 Решение № 628 от 21.02.2013 - план за застрояване 27.02.2013
243 Решение № 627 от 21.02.2013 - план за застрояване 27.02.2013
244 Заповед № 19-06-1-34 от 26.02.2013 - план за регулация 27.02.2013
245 Заповед № 19-06-1-33 от 25.02.2013 - план за регулация 27.02.2013
246 Заповед № 19-06-1-32 от 25.02.2013 - план за регулация 25.02.2013
247 Заповед № 19-06-1-31 от 25.02.2013 - план за регулация 25.02.2013
248 График за събиране на местни данъци и такса за битови отпадъци в селата за 2013 година 21.02.2013
249 Заповед № 19-06-1-26 от 15.02.2013 - план за регулация 19.02.2013
250 Заповед № 19-06-1-25 от 15.02.2013 - план за регулация 19.02.2013
251 Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2013 година 19.02.2013
252 Заповед № 19-06-1-27 от 15.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
253 Заповед № 19-06-1-23 от 14.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
254 Заповед № 19-06-1-24 от 14.02.2013 - план за регулация 18.02.2013
255 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 02/2013 13.02.2013
256 Заповед № 19-06-1-19 от 11.02.2013 - план за регулация 12.02.2013
257 Заповед № 19-06-1-20 от 11.02.2013 - план за регулация 12.02.2013
258 Заповед № 19-06-1-18 от 08.02.2013 - план за регулация 11.02.2013
259 Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 - план за регулация 11.02.2013
260 Решение № СЗ - 8 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 07.02.2013
261 Решение № 592 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПП/ 01.02.2013
262 Решение № 591 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПП/ 01.02.2013
263 Решение № 590 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/ 01.02.2013
264 Решение № 589 от 31.01.2013 - изработване на ПУП /ПЗ/ 01.02.2013
265 Заповед № 19-06-1-14 от 29.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
266 Заповед № 19-06-1-15 от 30.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
267 Заповед № 19-06-1-13 от 29.01.2013 - план за регулация 30.01.2013
268 Анкета 23.01.2013
269 Заповед № 19-06-1-8 от 21.01.2013 - план за регулация 22.01.2013
270 Заповед № 19-06-1-7 от 21.01.2013 - план за регулация 22.01.2013
271 Заповед № 19-06-1-6 от 09.01.2013 - план за регулация 21.01.2013
272 Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 - план за регулация 21.01.2013
273 Обява за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия 17.01.2013
274 Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за издадена заповед и изплащане на обезщетение 17.01.2013
275 Решение № СЗ - 2 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора 14.01.2013

Page 5 of 14