Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

651 Промяна на план за регулация - кв.9, село Хан Аспарухово 18.10.2010
652 Промяна на план за регулация - кв.31, село Малка Верея 18.10.2010
653 Промяна на план за регулация - кв.12, село Борилово 18.10.2010
654 Промяна на План за регулация - кв. 202, град Стара Загора 18.10.2010
655 Промяна на План за регулация - кв.34, село Загоре 18.10.2010
656 Промяна на План за регулация - кв.16, село Остра могила 18.10.2010
657 Замяна в квартал 520, град Стара Загора 23.09.2010
658 Одобряване на ПУП - местност Караиванов кладенец, град Стара Загора 09.09.2010
659 Одобряване на ПУП - местност Алваджи кайнак, село Малка Верея 09.09.2010
660 Одобряване на ПУП - местност До селото, село Ново село 09.09.2010
661 Одобряване на ПУП - местност Баладжата, село Сулица 09.09.2010
662 Одобряване на ПУП - местност Комсаля, село Загоре 09.09.2010
663 Одобряване на ПУП - местност Орта бозалък, град Стара Загора 09.09.2010
664 Одобряване на ПУП - местност Инджурлюк, град Стара Загора 09.09.2010
665 Промяна на план за регулация - кв.4, село Загоре 01.09.2010
666 Промяна на план за регулация - кв.10, село Борилово 01.09.2010
667 Промяна на план за регулация - кв.35, село Колена 13.08.2010
668 Промяна на план за регулация - кв.39, град Стара Загора 13.08.2010
669 Изработване на ПУП - ПП, землище на село Арнаутито 29.07.2010
670 Промяна на план за регулация - кв.12, село Лозен 29.07.2010
671 Промяна на план за регулация - кв.40а, село Ракитница 29.07.2010
672 Промяна на план за регулация - кв.13, село Лясково 29.07.2010
673 Промяна на план за регулация - кв.26, село Казанка 29.07.2010
674 Промяна на план за регулация - кв.5, село Елхово 29.07.2010
675 Промяна на план за регулация - кв.15, село Остра могила 29.07.2010
676 Промяна на план за регулация - кв.10, село Християново 29.07.2010
677 Промяна на план за регулация - кв.5, село Малка Верея 29.07.2010
678 Изработване на парцеларен план - землище на село Калояновец 29.07.2010
679 Промяна на план за регулация - кв.9, с.Люляк 29.07.2010
680 Конкурс за учредяване право на строеж 28.07.2010
681 Строителен надзор - разширение на Гробищен парк 16.07.2010
682 Учредяване право на строеж в кв.Лозенец 14.06.2010
683 Културен календар на Община Стара Загора за 2014 година 21.05.2010

Page 14 of 14