Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

21 Заповед № 19-13-154 от 15.10.2014 - план за регулация 16.10.2014
22 Заповед № 19-13-155 от 15.10.2014 - план за регулация 16.10.2014
23 Заповед № 19-13-153 от 06.10.2014 - план за регулация 14.10.2014
24 Заповед № 19-13-152 от 06.10.2014 - план за регулация 14.10.2014
25 Заповед № 19-13-151 от 06.10.2014 - план за регулация 14.10.2014
26 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 14.10.2014 14.10.2014
27 Предложение за замяна на имот в кв.490 - Кольо Ганчев 14.10.2014
28 Издадена заповед № РД-02-15-127/05.09.2014 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие 03.10.2014
29 Заповед № 19-13-146 от 23.09.2014 - план за регулация 23.09.2014
30 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.09.2014 16.09.2014
31 Заповед № 19-13-141 от 08.09.2014 - план за регулация 09.09.2014
32 Заповед № 19-13-139 от 04.09.2014 - план за регулация 05.09.2014
33 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.08.2014 22.08.2014
34 Заповед № 19-13-135 от 19.08.2014г. - план за регулация 20.08.2014
35 Заповед № 19-13-134 от 15.08.2014г. - план за регулация 20.08.2014
36 Заповед № 19-13-130 от 14.08.2014 - план за регулация 15.08.2014
37 Заповед № 19-13-131 от 14.08.2014 - план за регулация 15.08.2014
38 Заповед № 19-13-132 от 14.08.2014 - план за регулация 15.08.2014
39 Съобщение за издадена заповед от Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора 07.08.2014
40 Заповед № 19-13-117 от 24.07.2014 - план за регулация 25.07.2014
41 Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 24.07.2014 24.07.2014
42 Заповед № 19-13-115 от 22.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
43 Заповед № 19-13-116 от 23.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
44 Заповед № 19-13-114 от 22.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
45 Заповед № 19-13-111 от 21.07.2014г. - План за регулация 22.07.2014
46 Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 22.07.2014 22.07.2014
47 Заповед № 19-13-107 от 09.07.2014г. - план за регулация 10.07.2014
48 Заповед № 19-13-106 от 08.07.2014г. - план за регулация 10.07.2014
49 Предложения за удостояване с отличие "Почетен гражданин на община Стара Загора" 2014 02.07.2014
50 Заповед № 19-13-102 от 02.07.2014 - план за регулация 02.07.2014
51 Изработен проект за ПУП – изменение на План за застрояване за УПИ I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора 27.06.2014
52 Заповед № 19-13-97 от 25.06.2014 - план за регулация 26.06.2014
53 Обявление за обществено обсъждане на 30 юни 2014 г. 24.06.2014
54 Заповед № 19-13-94 от 23.06.2014 - план за регулация 24.06.2014
55 Заповед № 19-13-92 от 20.06.2014 - план за регулация 20.06.2014
56 Заповед № 19-13-87 от 12.06.2014 - план за регулация 13.06.2014
57 Заповед № 19-13-85 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
58 Заповед № 19-13-83 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
59 Заповед № 19-13-86 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
60 Заповед № 19-13-81 от 30.05.2014 - план за регулация 30.05.2014
61 Заповед № 19-13-82 от 30.05.2014 - парцеларен план 30.05.2014
62 Заповед № 19-13-76 от 23.05.2014 - план за регулация 28.05.2014
63 Заповед № 19-13-71 от 20.05.2014 - план за регулация 22.05.2014
64 Изработен проект за ПУП - изменение на План за регулация за УПИ № I МО-„Военен терен“ от кв.334а 21.05.2014
65 Издадено Решение № 54 от 03.02.2014г. на Министерски съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост 20.05.2014
66 Заповед № 19-13-70 от 16.05.2014 - план за регулация 16.05.2014
67 Конкурс за създаване на мултимедийни продукти 08.05.2014
68 Заповед № РД 09-61 от 22.04.2014 г. на директора на РДГ - Стара Загора 30.04.2014
69 Изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на „Междусистемна газова връзка Гърция – България" 29.04.2014
70 Заповед № 19-13-61 от 23.04.2014 - план за регулация 24.04.2014

Page 1 of 14