Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

76 Заповед № 19-13-51 от 10.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
77 Заповед № 19-13-50 от 04.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
78 Заповед № 19-13-49 от 04.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
79 Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 56/08.04.2014 г. 08.04.2014
80 Заповед № 19-13-48 от 03.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
81 Заповед № 19-13-47 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
82 Заповед № 19-13-46 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
83 Заповед № 19-13-45 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
84 Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. от Областен управител на област Стара Загора 01.04.2014
85 Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2014 година 31.03.2014
86 Заповед № 19-13-41 от 17.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
87 Заповед № 19-13-37 от 13.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
88 Заповед № 19-13-35 от 12.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
89 Заповед № 19-13-33 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014
90 Заповед № 19-13-34 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014
91 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „ПИТ БОКС" ЕООД 05.03.2014
92 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител "АЙРЪН МЕН" ЕООД 05.03.2014
93 Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2014 година 04.03.2014
94 Заповед № 19-13-27 от 14.02.2014 - план за регулация 17.02.2014
95 Заповед № 19-13-26 от 12.02.2014 - план за регулация 13.02.2014
96 Заповед № 19-13-24 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
97 Заповед № 19-13-23 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
98 Заповед № 19-13-22 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
99 Заповед № 19-13-21 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
100 Заповед № 19-13-19 от 07.02.2014 - план за регулация 10.02.2014
101 Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г. 31.01.2014
102 Заповед № 19-13-14 от 29.01.2014 - план за регулация 30.01.2014
103 Заповед № 19-13-11 от 28.01.2014 - план за регулация 28.01.2014
104 Заповед № 19-13-8 от 10.01.2014 - план за регулация 13.01.2014
105 Заповед № 19-13-2 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
106 Заповед № 19-13-4 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
107 Заповед № 19-13-3 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
108 Заповед № 19-13-1 от 02.01.2014 - план за регулация 02.01.2014
109 Заповед № 19-06-1-155 от 20.12.2013г. - план за регулация 21.12.2013
110 Заповед № 19-06-1-154 от 18.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
111 Заповед № 19-06-1-151 от 10.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
112 Заповед № 19-06-1-145 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
113 Заповед № 19-06-1-146 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
114 Заповед № 19-06-1-144 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
115 Заповед № 19-06-1-139 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
116 Заповед № 19-06-1-140 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
117 Заповед № 19-06-1-147 от 03.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
118 Издадена заповед за отчуждаване на имот № 68850.519.356, гр.Стара Загора 02.12.2013
119 Заповед № 19-06-1-134 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
120 Заповед № 19-06-1-133 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
121 Заповед № 19-06-1-135 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
122 Заповед № 19-06-1-132 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
123 Съобщение за всички наематели на общински жилища 15.11.2013
124 Уведомление за принудително отчуждаване на поземлен имот № 68850.519.356 23.10.2013
125 Заповед № 19-06-1-127 от 17.10.2013 - план за регулация 17.10.2013

Page 2 of 14