Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

41 Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 24.07.2014 24.07.2014
42 Заповед № 19-13-115 от 22.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
43 Заповед № 19-13-116 от 23.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
44 Заповед № 19-13-114 от 22.07.2014 - план за регулация 24.07.2014
45 Заповед № 19-13-111 от 21.07.2014г. - План за регулация 22.07.2014
46 Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 22.07.2014 22.07.2014
47 Заповед № 19-13-107 от 09.07.2014г. - план за регулация 10.07.2014
48 Заповед № 19-13-106 от 08.07.2014г. - план за регулация 10.07.2014
49 Предложения за удостояване с отличие "Почетен гражданин на община Стара Загора" 2014 02.07.2014
50 Заповед № 19-13-102 от 02.07.2014 - план за регулация 02.07.2014
51 Изработен проект за ПУП – изменение на План за застрояване за УПИ I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора 27.06.2014
52 Заповед № 19-13-97 от 25.06.2014 - план за регулация 26.06.2014
53 Обявление за обществено обсъждане на 30 юни 2014 г. 24.06.2014
54 Заповед № 19-13-94 от 23.06.2014 - план за регулация 24.06.2014
55 Заповед № 19-13-92 от 20.06.2014 - план за регулация 20.06.2014
56 Заповед № 19-13-87 от 12.06.2014 - план за регулация 13.06.2014
57 Заповед № 19-13-85 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
58 Заповед № 19-13-83 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
59 Заповед № 19-13-86 от 09.06.2014 - план за регулация 10.06.2014
60 Заповед № 19-13-81 от 30.05.2014 - план за регулация 30.05.2014
61 Заповед № 19-13-82 от 30.05.2014 - парцеларен план 30.05.2014
62 Заповед № 19-13-76 от 23.05.2014 - план за регулация 28.05.2014
63 Заповед № 19-13-71 от 20.05.2014 - план за регулация 22.05.2014
64 Изработен проект за ПУП - изменение на План за регулация за УПИ № I МО-„Военен терен“ от кв.334а 21.05.2014
65 Издадено Решение № 54 от 03.02.2014г. на Министерски съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост 20.05.2014
66 Заповед № 19-13-70 от 16.05.2014 - план за регулация 16.05.2014
67 Конкурс за създаване на мултимедийни продукти 08.05.2014
68 Заповед № РД 09-61 от 22.04.2014 г. на директора на РДГ - Стара Загора 30.04.2014
69 Изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на „Междусистемна газова връзка Гърция – България" 29.04.2014
70 Заповед № 19-13-61 от 23.04.2014 - план за регулация 24.04.2014
71 Заповед № 19-25-25 от 11.04.2014 - план за регулация 16.04.2014
72 Заповед № 19-13-54 от 15.04.2014 - план за регулация 15.04.2014
73 Заповед № 19-25-27 от 11.04.2014 - план за регулация 15.04.2014
74 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 15.04.2014 15.04.2014
75 Заповед № 19-13-53 от 11.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
76 Заповед № 19-13-51 от 10.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
77 Заповед № 19-13-50 от 04.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
78 Заповед № 19-13-49 от 04.04.2014 - план за регулация 11.04.2014
79 Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 56/08.04.2014 г. 08.04.2014
80 Заповед № 19-13-48 от 03.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
81 Заповед № 19-13-47 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
82 Заповед № 19-13-46 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
83 Заповед № 19-13-45 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
84 Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. от Областен управител на област Стара Загора 01.04.2014
85 Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2014 година 31.03.2014
86 Заповед № 19-13-41 от 17.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
87 Заповед № 19-13-37 от 13.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
88 Заповед № 19-13-35 от 12.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
89 Заповед № 19-13-33 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014
90 Заповед № 19-13-34 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014

Page 1 of 14