Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

126 Заповед № 19-06-1-126 от 15.10.2013 - план за регулация 17.10.2013
127 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.10.2013 16.10.2013
128 Провеждане на жребий за разпределение на търговските площи на Централен пазар Стара Загора 10.10.2013
129 Съобщения за издадени заповеди за премахване 02.10.2013
130 Проект на Решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година 27.09.2013
131 Заповед № 19-06-1-118 от 26.09.2013 - план за регулация 27.09.2013
132 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013 - 1 24.09.2013
133 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.09.2013 24.09.2013
134 Заповед № 19-06-1-116 от 13.09.2013 - план за регулация 17.09.2013
135 Заповед № 19-06-1-89 от 02.07.2013 - план за регулация 13.09.2013
136 Заповед № 19-06-1-110 от 03.09.2013 г. - план за регулация 04.09.2013
137 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.09.2013-1 04.09.2013
138 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04/09/2013 04.09.2013
139 Заповед № 19-06-1-108 от 02.09.2013г. - план за регулация 03.09.2013
140 Заповед № 19-06-1-109 от 03.09.2013г. - план за регулация 03.09.2013
141 Заповед № 19-06-1-106 от 22.08.2013 - план за регулация 26.08.2013
142 Заповед № 19-06-1-107 от 23.08.2013 год. - изменение на План за застрояване и Инвестиционен проект 23.08.2013
143 Заповед № 19-06-1-105 от 21.08.2013 год. - изменение на Плана за застрояване 23.08.2013
144 Заповед № 19-06-1-103 от 19.08.2013 - план за застрояване 23.08.2013
145 Заповед № 19-06-1-104 от 20.08.2013 - план за регулация 21.08.2013
146 Решение № 876 от 25.07.2013 г. - план за застрояване и парцеларен план 16.08.2013
147 Заповед № 19-06-1-102 от 12.08.2013 - план за регулация 13.08.2013
148 Заповед № 19-06-1-101 от 07.08.2013 - план за регулация и застрояване 07.08.2013
149 Заповед № 19-06-1-99 от 07.08.2013 - план за регулация 07.08.2013
150 Решение № 875 от 25.07.2013 - план за застрояване и парцеларен план 30.07.2013
151 Решение № 874 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
152 Решение № 873 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
153 Решение № 872 от 25.07.2013 - парцеларен план 30.07.2013
154 Решение № 871 от 25.07.2013 - парцеларен план 30.07.2013
155 Решение № 870 от 25.07.2013 - план за застрояване 30.07.2013
156 Заповед № 19-06-1-96 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
157 Заповед № 19-06-1-94 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
158 Заповед № 19-06-1-95 от 19.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
159 Заповед № 19-06-1-92 от 15.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
160 Заповед № 19-06-1-93 от 15.07.2013 - план за регулация 29.07.2013
161 Уведомление за собствениците на поземлен имот № № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" за изплащане на обезщетения 17.07.2013
162 Издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" 16.07.2013
163 Изработен проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград в ПИ в с. Малко Кадиево, община Стара Загора 15.07.2013
164 Заповед № 19-06-1-90 от 08.07.2013 - план за регулация 09.07.2013
165 Решение № 817 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
166 Решение № 816 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
167 Решение № 808 от 27.06.2013 - план за застрояване и парцеларни планове 05.07.2013
168 Решение № 807 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
169 Решение № 806 от 27.06.2013 - парцеларен план 05.07.2013
170 Решение № 805 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
171 Решение № 804 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
172 Решение № 803 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
173 Решение № 802 от 27.06.2013 - план за застрояване 05.07.2013
174 Заповед № 19-06-1-88 от 02.07.2013 - план за регулация 03.07.2013
175 Заповед № 19-06-1-87 от 01.07.2013 - план за регулация 03.07.2013

Page 3 of 14