Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

176 Заповед № 19-06-1-86 от 01.07.2013 - план за регулация 03.07.2013
177 Заповед № 19-06-1-85 от 24.06.2013 - план за регулация 26.06.2013
178 Изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с. Старозагорски бани, община Стара Загора 25.06.2013
179 Изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и План за застрояване за част от територията на кв. Бедечка – кв. 830, кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора 25.06.2013
180 Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за изменение на издадена заповед и изплащане на обезщетение 24.06.2013
181 Заповед № 19-06-1-80/ 17.06.2013г. - план за регулация 18.06.2013
182 Заповед № 19-06-1-79/ 17.06.2013г. - план за регулация 18.06.2013
183 Заповед № 19-06-1-76 от 04.06.2013 - план за регулация 06.06.2013
184 Заповед № 19-06-1-71 от 03.06.2013 - план за регулация 06.06.2013
185 Изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на кв. „Бедечка" 03.06.2013
186 Решение № 758 от 16.05.2013 - План за регулация и План за застрояване 28.05.2013
187 Решение № 753 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
188 Решение № 752 от 16.05.2013 - Парцеларен план 28.05.2013
189 Решение № 751 от 16.05.2013 - Парцеларен план 28.05.2013
190 Решение № 750 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
191 Решение № 749 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
192 Решение № 748 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
193 Решение № 747 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
194 Решение № 746 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
195 Решение № 745 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
196 Решение № 744 от 16.05.2013 - План за застрояване 28.05.2013
197 Заповед № 19-06-1-67 от 20.05.2013 - план за регулация 22.05.2013
198 Заповед № 19-06-1-69 от 21.05.2013 - план за регулация 22.05.2013
199 Съобщение по чл.32 от ДОПК № 1 от 15.05.2013 година 15.05.2013
200 Заповед № 19-06-1-64 от 08.05.2013 - план за регулация 08.05.2013
201 Заповед № 19-06-1-61 от 08.05.2013 - план за регулация 08.05.2013
202 Заповед № 19-06-1-60 от 08.05.2013 - план за регулация 08.05.2013
203 Заповед № 19-06-1-59 от 07.05.2013 - план за регулация 08.05.2013
204 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07/05/2013 07.05.2013
205 Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 508.123 и 508.124, кв."Дъбрава" за предстоящо отчуждаване 07.05.2013
206 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19/04/2013 19.04.2013
207 Заповед № 19-06-1-57 от 17.04.2013г. - план за регулация 17.04.2013
208 Заповед № 19-06-1-56 от 15.04.2013г. - план за регулация 16.04.2013
209 Заповед № 19-06-1-54 от 15.04.2013 - проект за промяна на план 16.04.2013
210 Заповед № 19-06-1-55 от 15.04.2013 - проект за промяна на план 16.04.2013
211 Заповед № 19-06-1-51 от 09.04.2013 - план за регулация 09.04.2013
212 Заповед № 19-06-1-52 от 09.04.2013 - план за регулация 09.04.2013
213 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04/2013 08.04.2013
214 Заповед № 19-06-1-50 от 01.04.2013 - план за регулация 01.04.2013
215 Решение № 692 от 28.03.2013 - парцеларен план 01.04.2013
216 Решение № 691 от 28.03.2013 - парцеларен план 01.04.2013
217 Решение № 690 от 28.03.2013 - парцеларен план 01.04.2013
218 Решение № 689 от 28.03.2013 - план за застрояване 01.04.2013
219 Решение № 688 от 28.03.2013 - план за застрояване 01.04.2013
220 Решение № 687 от 28.03.2013 - план за застрояване 01.04.2013
221 Решение № 686 от 28.03.2013 - план за застрояване 01.04.2013
222 Решение № 685 от 28.03.2013 01.04.2013
223 Решение № 684 от 28.03.2013 01.04.2013
224 Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за 2013 година 29.03.2013
225 Заповед № 19-06-1-48 от 29.03.2013 - план за регулация 29.03.2013

Page 4 of 14