Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления

Архив обявления

2010 - 2014 година

Title Filter 

81 Заповед № 19-13-47 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
82 Заповед № 19-13-46 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
83 Заповед № 19-13-45 от 01.04.2014 - план за регулация 04.04.2014
84 Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. от Областен управител на област Стара Загора 01.04.2014
85 Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2014 година 31.03.2014
86 Заповед № 19-13-41 от 17.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
87 Заповед № 19-13-37 от 13.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
88 Заповед № 19-13-35 от 12.03.2014 - план за регулация 18.03.2014
89 Заповед № 19-13-33 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014
90 Заповед № 19-13-34 от 11.03.2014 - план за регулация 11.03.2014
91 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „ПИТ БОКС" ЕООД 05.03.2014
92 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител "АЙРЪН МЕН" ЕООД 05.03.2014
93 Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2014 година 04.03.2014
94 Заповед № 19-13-27 от 14.02.2014 - план за регулация 17.02.2014
95 Заповед № 19-13-26 от 12.02.2014 - план за регулация 13.02.2014
96 Заповед № 19-13-24 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
97 Заповед № 19-13-23 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
98 Заповед № 19-13-22 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
99 Заповед № 19-13-21 от 10.02.2014 - план за регулация 11.02.2014
100 Заповед № 19-13-19 от 07.02.2014 - план за регулация 10.02.2014
101 Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 / 2015 г. 31.01.2014
102 Заповед № 19-13-14 от 29.01.2014 - план за регулация 30.01.2014
103 Заповед № 19-13-11 от 28.01.2014 - план за регулация 28.01.2014
104 Заповед № 19-13-8 от 10.01.2014 - план за регулация 13.01.2014
105 Заповед № 19-13-2 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
106 Заповед № 19-13-4 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
107 Заповед № 19-13-3 от 08.01.2014 - план за регулация 10.01.2014
108 Заповед № 19-13-1 от 02.01.2014 - план за регулация 02.01.2014
109 Заповед № 19-06-1-155 от 20.12.2013г. - план за регулация 21.12.2013
110 Заповед № 19-06-1-154 от 18.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
111 Заповед № 19-06-1-151 от 10.12.2013 - план за регулация 19.12.2013
112 Заповед № 19-06-1-145 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
113 Заповед № 19-06-1-146 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
114 Заповед № 19-06-1-144 от 02.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
115 Заповед № 19-06-1-139 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
116 Заповед № 19-06-1-140 от 25.11.2013 - план за регулация 04.12.2013
117 Заповед № 19-06-1-147 от 03.12.2013 - план за регулация 04.12.2013
118 Издадена заповед за отчуждаване на имот № 68850.519.356, гр.Стара Загора 02.12.2013
119 Заповед № 19-06-1-134 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
120 Заповед № 19-06-1-133 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
121 Заповед № 19-06-1-135 от 15.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
122 Заповед № 19-06-1-132 от 14.11.2013 - план за регулация 15.11.2013
123 Съобщение за всички наематели на общински жилища 15.11.2013
124 Уведомление за принудително отчуждаване на поземлен имот № 68850.519.356 23.10.2013
125 Заповед № 19-06-1-127 от 17.10.2013 - план за регулация 17.10.2013
126 Заповед № 19-06-1-126 от 15.10.2013 - план за регулация 17.10.2013
127 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.10.2013 16.10.2013
128 Провеждане на жребий за разпределение на търговските площи на Централен пазар Стара Загора 10.10.2013
129 Съобщения за издадени заповеди за премахване 02.10.2013
130 Проект на Решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година 27.09.2013

Page 2 of 14