Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 690 от 28.03.2013 - парцеларен план

Решение № 690 от 28.03.2013 - парцеларен план

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на „Булгартрансгаз" ЕАД да възложи изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за за обект: "Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Димитровград" за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 в землището на с. Малко Кадиево, община Ст. Загора.

Парцеларният план да бъде придружен от Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдено трасе за проектиране.

Проектът за ПУП - Парцеларен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.