Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 806 от 27.06.2013 - парцеларен план

Решение № 806 от 27.06.2013 - парцеларен план

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Красимир Тенев Алдинов да възложи изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до поземлен имот № 084033 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора.

Парцеларният план да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдено трасе за проектиране.

Проектът за ПУП - парцеларен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.