Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-06-1-105 от 21.08.2013 год. - изменение на Плана за застрояване

Заповед № 19-06-1-105 от 21.08.2013 год. - изменение на Плана за застрояване

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 10-33-334 от 14.08.2013 г. за а подробен устройствен план, Община Стара Загора разрешава изработването на проект за ПУП - изменение на Плана за застрояване на урегулиран поземлен имот № IX1038,1041 кв.54a по плана на гр. Стара Загора, като в имотa се установи устройствена зона Цар /Централна устройствена зона на главния градски център в обхвата на археологически резерват/ – свободно средно застрояване, съгласно приложени задание и скица с предложение.

Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.