Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 - план за регулация

Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІ259 и УПИ ХІІ259, кв. 38 по плана на с. Преславен, община Стара Загора (съгласно представената скица - предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.