Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-13-146 от 23.09.2014 - план за регулация

Заповед № 19-13-146 от 23.09.2014 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-146/23.09.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ XVІ5518 и УПИ ХVIІІ6066 ЗА ПРОИЗВОДСТВ. И СКЛ. ДЕЙНОСТ в кв.9 „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 1749 от 04.08.2006г. за УПИ XVІ5518 и № 10-00-863 от 29.04.2013г. за УПИ ХVIІІ6066 ЗА ПРОИЗВОДСТВ. И СКЛ. ДЕЙНОСТ (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.