Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-13-162 от 31.10.2014 - план за регулация

Заповед № 19-13-162 от 31.10.2014 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-162/31.10.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ XX500 в кв. 6517 "Железник" по регулационния план на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 717/27.03.2008 г. (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.