Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-13-170 от 10.11.2014 - план за регулация

Заповед № 19-13-170 от 10.11.2014 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-170 от 10.11.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ I247 в кв. 42 по плана на с. Маджерито, община Стара Загора, одобрен със заповед № 3813 от 14.08.1991 г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.