Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-13-176 от 02.12.2014 план за регулация

Заповед № 19-13-176 от 02.12.2014 план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-176/02.12.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ Vобщ, УПИ VІобщ, УПИ VІІобщ, УПИ VІІІобщ, УПИ ІХобщ, УПИ ХIобщ, УПИ ХIІобщ и УПИ Х159 в кв. 19 по плана на село Калитиново, община Стара Загора (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.