Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № 19-13-82 от 30.05.2014 - парцеларен план

Заповед № 19-13-82 от 30.05.2014 - парцеларен план

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-82/30.05.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе външно ел захранване на обект: „Външно ел захранване на обор със семехранилище и склад за отрови" през УПИ XXI, кв. 61, УПИ XXII, кв. 61, улица /о.т. 121 – о.т. 122/ и УПИ V, кв. 61 по плана на с. Яворово, община гр. Стара Загора (съгласно представената ел. схема за външно ел. захранване и Договор № 6055/112093825 от 22.07.2010г. за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 501.