Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 - план за регулация

Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ VІІІ340 , УПИ ІХ340 , УПИ Х340 и улица-тупик с о.т. 131 и о.т. 132 в кв. 27, с. Михайлово, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 519.