Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № ПУП-20 от 30.01.2012 - парцеларен план

Заповед № ПУП-20 от 30.01.2012 - парцеларен план

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-20/30.01.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: " Трасе на път до Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора през ПИ № 000005 - селскостопански горски ведомствен път, общинска публична собственост; ПИ № 000022 - селскостопански горски ведомствен път, общинска публична собственост; ПИ № 000171 - пасище, общинска публична собственост; ПИ - № 000182 - селскостопански горски ведомствен път, общинска публична собственост; ПИ- № 000192- пасище, общинска публична собственост; ПИ № 019003 - друг вид нива, частна собственост" в землище на с.Ракитница Община Стара Загора , който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 502.