Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 - план за регулация

Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 124б, ал. 2, ЗУТ и Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ V76, кв.89 по плана на с. Хрищени, община Стара Загора (съгласно представената скица -предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.