Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация

Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация

На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІІІ135, кв.23 по плана на с. Малко Кадиево, община Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.