Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед № ПУП-85 от 06.10.2011 година - план за регулация

Заповед № ПУП-85 от 06.10.2011 година - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-85 от 06.10.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ VІ3905,ВМИ в кв. 523а, по регулационния план на гр. Стара Загора и ПИ № 68850.502.433 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.