Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Заповед РД-25-1025 от 07.06.2011 - план за регулация

Заповед РД-25-1025 от 07.06.2011 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1025 от 07.06.2011г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІV3565, 3566 и УПИ V3402 кв.2941, гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.