Решения от Протокол № 1 от 07.11.2011

print

 

pdfРешение № 1 от 07.11.2011119.32 KB относно: Избор на Председател на Общинския съвет

pdfРешение № 2 от 07.11.2011125.75 KB относно: Избор на заместник-председатели на Общинския съвет

pdfРешение № 3 от 07.11.2011 126.63 KB относно: Създаване на Временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет