Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Finances and Budget Общински бюджет Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Емил Христов кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 17.03.2015 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg .

pdfОтчет за изпълнение приходите по бюджета за 2014 г.101.31 KB

pdfОтчет за изпълнение разходите по бюджета за 2014 г.92.27 KB

pdfОтчет на капиталовите разходи към 31.12.2014 г.148.61 KB

pdfОтчет за сметките на средствата от ЕС към 31.12.2014 г.87.28 KB

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате в периода до 16 март 2015 година в деловодството на общината или на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it