Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Finances and Budget Годишен финансов отчет Заверен годишен финансов отчет за 2013 година

Заверен годишен финансов отчет за 2013 година

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2013 г.
 
Обяснителна записка
 
Счетоводна политика на община Стара Загора
 
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове
 
Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд
 
Баланс на община Стара Загора към 31.12.2013 г.