Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало City Hall of Stara Zagora Кметски наместници

Борово

Attention: open in a new window. PDFprintemail


КМЕТСКИ НАМЕСТНИК


Кметски наместник  ЯНКА МИТЕВА ДОНЧЕВА

 Родена на 16.11.1963 г. в с. Калояновец.
 Завършила съм средното си образование в Стара Загора. От 1980 г. живея и работя в с. Борово.
 От 2011 г. съм кметски наместник на селото.

 Адрес п.к. 6070 с. Борово
 Телефон (041149) 261; 

СЕЛО БОРОВО

Разстояние от столицата: 230 км
Разстояние от Стара Загора:
22 км
Надморско равнище:
880 м
Климат:
умерено континентален
Почва:
чернозем
Площ на селото:
9,7 кв. км


ИСТОРИЯ


Село Борово е разположено на 22 км южно от Стара Загора. Обхваща част от Старозагорското поле и североизточната част от Чирпанските възвишения.

Данни за съществуването на селото има още от 1770 година. Първоначално селото е било разположено в месността „Юрта". След опожаряването му се е заселило на днешното си място, където е имало 3 турски чифлика. За основатели на новото селище се считат трима души като главна роля за преселването играе Иван Денев.

През своето съществуване селото е извесно с две имена – Чараджии и Борово, преименувано с царски указ през 1907 година.
В миналото селото е наброявало 500 човека, а сега наброява 75 жители с постоянен адрес. Това малко село е дало за независимостта и утвърждаването на България като свободна държава – 15 свидни жертви.

Територията на кметството е почти равнина с богата черноземна почва, което създава добри условия за развитие на земеделието. Основен предмет на дейност е зърнопроизводството. Обработваемата площ е около 8400 дка.
И в миналото и сега всички жители на селото са с българско самосъзнание и православно вероизповедание. Южно от селото преди много години е бил построен православен параклис, известен като „Аязмото", в който е имало извор с лековита вода, поради което е бил известен и посещаван както от жителите на Борово, така и от съседните села.
На север от селото се спускат южните склонове на средна гора създавайки приятна гледка на преливане на живописната планина към плодородната равнина.

borovo_pic1borovo_pic2


КУЛТУРА


Историческа справка на народно читалище „Св. Патриарх Евтимий"
Народно читалище „Св. Патриарх Евтимий" е основано на 31.01.1935 г. Учредителите на читалището са били 48 члена. Съществувал е художествен колектив, който включва:
- Театрална група от 18 души, танцова група от 17 души и фолклорна група от 13 жени;
- Художествен състав е изнасял представления в близките села Козаревец и Ловец. По-късно е организиран кръжок по ръкоделие, като негови сбирки са изнасяни сказки по земеделие, реферат на тема „Читалището в миналото и днес".
Библиотеката към читалището започва с 23 тома предимно от дарения, а по-късно се закупуват и други книги. Дейноста на читалището продължава активно до 1980-82 г. след което се прекратява до 2008 г. На общоселско събрание, проведено на 29 март 2008 г., на което присъстват 53 души се взема решение да се възобнови дейноста на читалището. Избрано е читалищно настоятелство с председател Иван Рахнев Иванов, секретар Никола Гешев Николов и Касиер Станка Иванова Марчева и проверителна комисия в състав: председател Атанас Илиев Атанасов и членове Маньо Велев Манев и Минка Петкова Чаталбашева. С решение на Старозагорския окръжен съд № 69 / 22.05.2008 г. читалището е вписано в регистъра му, а с удостоверение на министерството на културата от 10.06.2008 год. е вписано в регистъра на народните читалища под номер 3355.

Към момента библиотеката на читалището разполага с библиотечен фонд от 720 тома, който постоянно се обновява и обогатява.
Читалищното настоятелство разнообразява напрегнатото ежедневие на жителите на селото като организира честването на бележите дати и годишнини, прави ги съпричасни с българския фолклор чрез гостуващи ни състави и групи, продължава българските традиции и обичаи по различни поводи.
Материалната база на читалището включва: зала с площ от 97,5 кв.м и 70 седящи места, библиотека – 21,5 кв.м

Адрес на читалището и телефони за контакти:
село Борово, община Стара Загора
пощ. код 6070
председател – Иван Рахнев Иванов: 0898 724 974
Електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
секретар – Никола Гешев Николов: 0896 088 338
касиер – Станка Иванова Марчева: 0895 353 810

borovo_pic5


БИЗНЕС


В селото работят двама арендатори с предмет на дейност зърнопроизводство. Има и един смесен магазин на РПК с. Калояновец

 

Инициативи:

Събират се дарения за читалището като се издава сертификат на дарителите.

borovo_pic4