Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Конкурси Удължаване на срока за набиране и подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект "У дома, а не в дом"- детегледач и медицински специалист

Удължаване на срока за набиране и подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект "У дома, а не в дом"- детегледач и медицински специалист

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, община Стара Загора удължава срока за набиране и подбор на персонал за следните длъжности:

 • Детегледач – 1 бр.
 • Медицински специалист - 2 бр.

pdfОбява497.88 KB 

 

Документи за кандидатстване
 • Заявление по образец –docПриложение 1206 KB
 • Копие на документ за самоличност
 • Автобиография
 • Свидетелство за съдимост
 • Копия на дипломи за завършено образование и придобита специалност
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Мотивационно писмо (задължителен документ за всички длъжности, с изключение на длъжностите „хигиенист" и „работник-поддръжка")
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации)
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – 
  docПриложение 2190 KB
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – 
  docПриложение 3190.5 KB

Документи се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа  до 14.08.2015г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107, ет. 7, стая 712.