Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Education and Sport Местна комисия за БППМН Секретар на местната комисия - функции и контакти

Секретар на местната комисия - функции и контакти

Attention: open in a new window. PDFprintemaillogo_MKBPPMN
Секретар Донка Вътева Вътева

Специалист Диана Дечева Иванова

Адрес град Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 102, ет. 1, офис 4

Телефон (042) 605 516

Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    


 

 

Функции на Секретаря на МКБППМН

 • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора; 
 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
 • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината; 
 • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните; 
 • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН; 
 • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН; 
 • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН; 
 • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН; 
 • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки; 
 • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки; 
 • Организира пленарни заседания на МК; 
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН; 
 • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година; 
 • Попълва образците от Националния статистически институт;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност; 
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК; 
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени; 
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето; 
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая; 
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.