Електронни услуги

print

 

 

За използването на електронните услуги на Община Стара Загора е необходим универсален електронен подпис.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за настоящ адрес Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 Издаване на удостоверение за семейно положение  Издаване на удостоверение за родствени връзки
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Регистрация на пчелни семейства Заявление за достъп до информация