Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Новини Обществено обсъждане на документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на

Обществено обсъждане на документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На 04.02.2016 г. в Община Стара Загора се проведе обществено обсъждане на възможните варианти за надграждане на успешно изпълнения проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора". Същите бяха презентирани от г-н Георги Георгиев - Управител на „УИГ България" ЕООД – изпълнител по Договор № 2196/08.09.2015 г. с предмет „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета,".
Различните варианти презентирани от „УИГ България" ще бъдат представени на Общински съвет Стара Загора, като един от тях ще бъде одобрен и включен във Формуляра за кандидатстване на Община Стара Загора за финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 , приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.
Реализацията на проектното предложение ще допринесе за:
- Подобрена мобилност за цялото население;
- Намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на градския транспорт;
- Опазване на околната среда;
- Подобряване на безопасността на обществения транспорт.
Подробна информация може да намерите на:
http://www.starazagora.bg/images/stories/municipality/obyavlenia/2016/prezent_gradski_transp.pdf 

IMG 0256 IMG 0265 IMG 0261 IMG 0254