Център за наука, култура и изкуство

print

  

logo cnki2014-1
 Център за наука, култура и изкуство

 Ръководител звено  Искра Иванова

 Адрес град Стара Загора, ул."Захари Княжески" № 71, етаж 3 

 Телефон (042) 629 062

 Факс (042) 638 698

 Интернет страница  http://cnki-sz.com/

 

Центърът за наука, култура и изкуство обединява дейностите на Общински детски център, НАОП „Юрий Гагарин" и Младежки дом.