Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив

Обществени поръчки

Title Filter 

61 Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Monday, 04 November 2013
62 Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” Thursday, 31 October 2013
63 Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора Wednesday, 30 October 2013
64 Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора Wednesday, 30 October 2013
65 Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора Wednesday, 30 October 2013
66 I ОУ "Георги Бакалов": Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст Monday, 21 October 2013
67 Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване Thursday, 17 October 2013
68 Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора Thursday, 17 October 2013
69 Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора Friday, 11 October 2013
70 Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора Friday, 11 October 2013
71 Изработване работен проект за ремонт и ремонт/ рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ* система в гр. Стара Загора Friday, 11 October 2013
72 Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора Thursday, 10 October 2013
73 Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора Wednesday, 09 October 2013
74 Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Tuesday, 01 October 2013
75 Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на Доброволнo формирование – Стара Загора, при Община Стара Загора Friday, 27 September 2013
76 Избор на изпълнител за публичност на проект № 0064-ОСЗ-3.3.„Изграждане на Областен информационен център Стара Загора" Tuesday, 24 September 2013
77 Доставка на компютърна техника за Община Стара Загора Wednesday, 18 September 2013
78 Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора Friday, 13 September 2013
79 Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора – 300 000 бр. Monday, 02 September 2013
80 Изготвяне на проект за пребазиране на детска ясла № 2 в съществуваща сграда – бивш център за ученическо и техническо и научно творчество – УПИ III-3156, кв. 87 по плана на гр. Стара Загора, адрес: ул. „Св. Отец Паисий" № 155 Tuesday, 27 August 2013

Page 4 of 9