Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Почетни граждани

Почетни граждани на Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Хронология

18 септември 1933 г.

Гост на Стара Загора е синът на легендарния генерал Йосиф Гурко - кавалерийски генерал Василий Йосифович Гурко. Посрещнат е сърдечно от ръководителите и гражданите на Стара Загора и обявен за почетен гражданин на града.

Зора (Стара Загора), XV, N 35, 10 окт. 1935 

18 юни 1947 г.

В лятното кино се провежда тържествено събрание по повод 65-годишнината на Георги Димитров. Министър-председателят с провъзгласен за почетен гражданин на Стара Загора. Улица "Цар Симеон" се преименува на булевард "Георги Димитров".

Септември (Стара Загора), III, N 129, 21 юни 1947, с.1

1 август 1947 г.

Във връзка с честването на 70-годишнината от Освободителната руско-турска война се награждават с орден "9 септември" и се провъзгласяват за почетни граждани на Стара Загора останалите живи опълченци от Освободителната война: Кръстю Попов Янков, Тодор Ил. Калоянов, Станчо Маринов Топалов, Тодор Радев Райчев-Комитата, Атанас Лазаров Зейрийски, Петко Райков Налбантов, Васил Стоянов Дусебарски, Димо Петков Димов, Недю Иванов Гюдюлев, Иван Алтабанов, Петър Николов Петров и Иван Христов Съръпетков.

Септември (Cтара Загора), III, N 136, 9 авг. 1947

26 април 1957 г.

ИК одобрява правилника за званието "Почетен гражданин на Стара Загора" и проекта за почетен знак на ГНС. Задължава секретаря на ИК и началника на отдел "Общи служби" да водят следните книги: Книга за вписване на почетните граждани на Стара Загора; Книга за вписване носителите на почетния знак на ГНС.

Сто и петдесет години 150 години община Стара Загора: Докум. летопис 1849-1999 / Състав. Нейчо Кънев, Лилия Филипова, Светла Димитрова ; Отг. ред. [с предг. ] Петър Калчев . - 2. изд. . - Ст. Загора : Тракийски свят, 1999 . - 287 е. : с ил., портр.

4 октомври 1993 г.

С Решение N 3/04.10.1993 от 23-то заседание на Общинския съвет се приема нов правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин", според който с тази награда се удостояват изявени личности със значимо присъствие в живота на града. Отличените получават грамота, почетна огърлица с гравиран знак на Стара Загора и символичен ключ на града.

8 март 2005 г.

С Решение N 318/08.03.2005 Общинския съвет отменя правилника от 1993 г. и приема нов Правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин на Стара Загора".

Според него "... със званието се удостояват български и чуждестранни граждани преживе или посмъртно за значими постижения във всички области на обществения живот". Удостоените със званието получават и парична премия от 1000 лева. Съгласно новия правилник в рамките на една календарна година ще се присъждат не повече от две почетни звания. Общинският съвет взема крайното решение с тайно гласуване и обикновено мнозинство. Почетната огърлица, грамотата, символичният ключ и паричната премия се връчват официално на празника на Стара Загора - 5 октомври. Имената на удостоените със званието, придружени със снимка и кратка биографична бележка, се вписват в специална книга. Почетното звание може да бъде отнето, ако лицето е загубило качествата, за които му е присъдено или при извършени действия, уронващи престижа и интересите на общината.


29 април 2010 г.

С Решение № 803/29.04.2010 г. Общинския съвет отменя правилника от 2005 г. и приема нова Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора.
Според новата наредба /Глава II Отличия на Община Стара Загора, Раздел I Почетен гражданин на Община Стара Загора/ с отличието се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани преживе или посмъртно за:
1. значими постижения във всички области на обществения живот;
2. проявена смелост, гражданска доблест и героизъм.
Отличието се присъжда с решение на Общинския съвет по повод Празника на Община Стара Загора - 5 октомври, или в други изключителни случаи. 
В рамките на една календарна година се присъждат не повече от едно отличие "Почетен гражданин на Община Стара Загора". 
Общинският съвет взема решение с тайно гласуване и с мнозинство от 2/3 от общия брой съветници.
На празника на Община Стара Загора, 5 октомври, Кметът на общината, а в негово отсъствие Председателят на Общинския съвет, тържествено връчва на удостоените с отличието "Почетен гражданин на Стара Загора" лица:
  1. почетна огърлица;
  2. почетен ключ (малък вариант);
  3. грамота;
  4. парична премия в размер на 1000 лева.
Когато отличието се присъжда посмъртно, символите по предходния текст се връчват на наследниците по закон.
Имената на удостоените с отличието "Почетен гражданин на Община Стара Загора", придружени със снимка и кратки биографични данни, се вписват в специална книга, която се съхранява при Председателя на Общинския съвет.
Почетният гражданин има право да бъде приеман по всяко време от Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Стара Загора и да участва във всички официални събития в града.

 

Почетни граждани на Община Стара Загора 

22 ноември 1962 г.

ИК взема решение за провъзгласяване на поета Веселин Симеонов Ханчев за почетен гражданин на Стара Загора за големите му поетични заслуги в българската литература и за непрестанния му интерес към града. На 7.XII.1962 г. в Стара Загора е проведен Ден, посветен на творчеството на Веселин Ханчев. Поводът е удостояването на поета с Димитровска награда. На тържеството, състояло се в Културния дом, председателят на ИК на ГНС Никола Баров обявява Веселин Ханчев за почетен гражданин на Стара Загора.

1963


2. Василий Иванов Банников, участвал в строителството на АТЗ, гражданин на СССР – 22.08.1963 г.
3. Валентина Владимировна Терешкова, космонавт, гражданин на СССР – 11.11.1963 г.
4. Валерий Фьодорович Биковски, космонавт, гражданин на СССР – 11.11.1963 г.

1964

5. Леонид Илич Брежнев, член на Президиума и секретар на ЦК на КПСС, гражданин на СССР – 10.09.1964 г.

6. Александър Ишков, министър на рибната промишленост на СССР – 14.09.1964 г.
7. Валтер Улбрихт, първи секретар на Германската единна социалистическа партия и председател на Държавния съвет на ГДР – 15.09.1964 г.

1965

8. Владимир Чернов, парашутист. Преди 09.09.1944 г. участвал в партизанското движение в Старозагорски окръг, гражданин на СССР - 05.09.1965 г.

1966

9. Григорий Сергеевич Хламов, началник на Главно управление на държавен резерв за материали при МС на СССР – 21.09.1966 г.

10. Алексей М. Токарев, във връзка с дружбата между град Стара Загора и град Куйбишев, гражданин на СССР – 26.09.1966 г.

1967

11. Акад. Димитър П. Димитров, посветил научната си дейност на древната история на Стара Загора – 05.05.1967 г.

12. Дамян Николов Иванов, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
13. Койчо Петров Пенчев, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
14. Еньо Нанев Петков, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
15. Атанас Добрев Атанасов, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
16. Иван Трифонов Иванов, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
17. Иван Радков Костов, за дългогодишна работа в строителните организации в града – 04.07.1967 г.
18. Иван Мирчев Стоянов, поет – 26.10.1967 г.

1968

19. Александър М. Позанов, във връзка с пребиваването му в град Стара Загора, гражданин на СССР – 10.01.1968 г.

20. Анатолий Г. Гусев, във връзка с пребиваването му в град Стара Загора, гражданин на СССР – 10.01.1968 г.
21. Тано Цолов, член на ЦК на БКП, във връзка с пребиваването му в град Стара Загора – 01.02.1968 г.
22. Семьон Андреевич Скачков, председател на Комитета за взаимопомощ на СССР – 01.09.1968 г.
23. Степан Иванович Мойсейченко, офицер от Червената армия, гражданин на СССР – 08.09.1968 г.
24. Ген. Леонид Устинович Белоус, във връзка с пребиваването му в град Стара Загора, гражданин на СССР – 22.11.1968 г.

1969

25. Акад. Петко Груев Стайнов, композитор, по повод 20 години от създаване на Градския представителен детски хор – януари 1969 г.

26. Ружа Делчева, народен артист – 24.01.1969 г.
27. Стефан Й. Гецов, артист – 24.01.1969 г.
28. Никола Й. Николов, оперен певец – 24.01.1969 г.
29. Любомир Кабакчиев, артист – 24.01.1969 г.
30. Василий Кузмин Хренов, ръководител на групата съветски специалисти, участвали в изграждането на комплекс "Марица-изток", гражданин на СССР – 20.05.1969 г.
31. Леонид Аркадиевич Костандов, министър на химията на СССР – 28.08.1969 г.
32. Николай Николаевич Органов, първи зам.-председател на Дружеството за съветско-българска дружба в Москва, гражданин на СССР – 28.08.1969 г.
33. Владимир Николаевич Судец, зам.-председател на Дружеството за съветско-българска дружба в Москва, гражданин на СССР – 28.08.1969 г.
34. Генадий Павлович Неопиханов, специалист, участвал в изграждането на завода за капролактам, гражданин на СССР – 09.10.1969 г.
35. Христо Никифоров Шанов, секретар на ОК на БКП, по случай 50-годишнината му – 28.11.1969 г.

1970

36. Мара Георгиева Нанева, скулптор, автор на паметника на Ленин в Стара Загора – 21.04.1970 г.

1971

37. Андриан Николаев, летец-космонавт, гражданин на СССР – 25.05.1971 г.

1972

38. Димо Дичев Новаков, за заслугите му за изграждане и укрепване на БКП, член на ЦК на БКП – 27.01.1972 г.

39. Николай Гяуров, оперен певец – 30.11.1972 г.

1973

40. Алексей Петрович Мересиев, летец, герой на СССР, във връзка с пребиваването му в града ни – 11.07.1973 г.

41. Кръстьо Желязков Добрев, участник в борбата против капитализма – 24.09.1973 г.

1976

42. Алексей Станиславович Елисеев, космонавт, гражданин на СССР – 08.04.1976 г.

1977

43. Николай Константинович Байбаков, за оказана ценна помощ в развитието на химическата промишленост, електрониката и други отрасли, гражданин на СССР – 07.07.1977 г.

44. Никола Динев Николов, заслужил майстор на спорта и световен шампион по борба – 21.09.1977 г.
45. Акад. Марин Петров Големинов, композитор – 21.11.1977 г.

1978

46. Стойо Иванов Неделчев-Чочоолу, за големите му заслуги в съпротивителното движение у нас и в изграждането на развито социалистическо общество в НРБ – 07.02.1978 г.

1979

47. Георги Иванов Иванов, първият български космонавт – 09.05.1979 г.

48. Николай Николаевич Рукавишников, космонавт – 09.05.1979 г.

1981

49. Георги Павлов Георгиев, герой на социалистическия труд, за активното му участие в борбата против фашизма и капитализма, народен представител – 16.02.1981 г.

50.Борис Владимирович Бальмонт, министър на машиностроителната промишленост на СССР – 08.07.1981 г.
51. Владимир Михайлович Воеводин, зам.-министър на машиностроителната промишленост на СССР – 08.07.1981 г.

1982

52. Михаил Сергеевич Соломенцев, кандидат-член на ЦК на КПСС и председател на Министерския съвет на РСФСР – 17.03.1982 г.

53. Атанас Петков Стоянов, строителен работник в СМК – 01.11.1982 г.

1983

54. Димитър Тодоров Узунов, оперен певец – 21.01.1983 г.

55. Георги Цанков Панков, министър на химическата промишленост, във връзка с 20-годишнината от пускането в експлоатация на Химическия комбинат – 30.05.1983 г.
56. Анна Томова-Синтова, оперна певица – 28.11.1983 г.

1984

57. Атанас Димитров Петров, заслужил деятел на хранителната промишленост, във връзка с удостояването му със званието "Герой на социалистическия труд" – 30.03.1984 г.

58. Проф. Въто Груев Груев, заслужил деятел на науката, професор, за особено големите му заслуги в изграждането на ВИЗВМ – 21.05.1984 г.
59. Костас Димитриус Канидис, алпинист, участник в българската експедиция "Еверест-84" – 28.05.1984 г.
60. Людмила Жечева Андонова, спортистка, световен рекордьор на висок скок – 12.12.1984 г.
61. Павел Христов Матев, поет – 12.12.1984 г.

1985

62. Христо Нанев Стайков, за личния му принос в укрепване на народната власт и награждаването му с орден "Георги Димитров" – 08.04.1985 г.

63. Йордан Христов Капсамунов, кмет на Стара Загора – 08.04.1985 г.

1987

64. Дойка Русенова Докузова, за активно участие в борбата против фашизма и капитализма – 26.03.1987 г.

65. Пенка Минева Стойкова, заслужил майстор на спорта – 26.03.1987 г.

1988

66. Анатолий Яковлевич Соловьов, за успешно изпълнение на научно-техническата програма "Шипка '88" в съвместния българо-съветски космически полет, гражданин на СССР – 01.07.1988 г.

67.Виктор Петрович Савених, за успешното изпълнение на научно-техническата програма "Шипка '88" в съвместния българо-съветски космически полет, гражданин на СССР – 01.07.1988 г.
68. Александър Панайотов Александров, български летец-космонавт, за успешното изпълнение на научно-техническата програма "Шипка '88" – 01.07.1988 г.

1993

69. Рене Йорданова, оперна певица – 04.10.1993 г.

70. Димитър Караджов, художник, поет, педагог, преводач – 04.10.1993 г.

1994

71. Иван Тодоров Попчев, художник (посмъртно) – 29.09.1994 г.

72. Христо Кацаров, поет, драматурт (посмъртно) – 29.09.1994 г.
73. Недьо Александров, историк и общественик – 29.09.1994 г.
74. Петър Русков, художник и сценограф – 29.09.1994 г.
75. Едит Гайс, д-р на филологическите науки, Берлин, Германия, за изключителен принос в научното изследване и популяризиране на историята на Августа Траяна по целия свят с издадения от нея научен труд – 29.09.1994 г.
76. Д-р Христо Огнянов, литератор, историк, журналист – 29.09.1994 г.

1995

77. Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Панкратий, за съхраняване на църковното наследство – 21.09.1995 г.

78. Васил Михайлов, артист – 21.09.1995 г.

1996

79. Иван Неделчев, енциклопедист, краевед, писател (посмъртно) – 03.10.1996 г.

80. Веселина Кацарова, оперна певица – 03.10.1996 г.
81. Радослав Димитров, летец-изпитател (посмъртно), загинал при изпълнение на служебния си дълг – 03.10. 1996 г.
82. Димитър Димитров, дългогодишен диригент на Старозагорската опера – 03.10.1996 г.

1997

83. Проф. Митко Гогошев, физик, принос за космическата наука (посмъртно) – 02.10.1997 г.

84. Леда Милева, поетеса и преводачка и за дарителството, свързано с къща музей "Гео Милев" – 12.10.1997 г.
85. Минчо Драндаревски, за всеотдайна служба на народа и БЗНС (посмъртно) –12.10.1997 г.

1998

86. О.з.ген.-майор Делчо Делчев, за строителството на България – 01.10.1998 г.

87. Кирил Тодоров, композитор – 01.10.1998 г.
88. Александър Михайлов – Аличко, музикант – 01.10.1998 г.

1999

89. Проф. Росен Иванов, лекар, ортопед – 25.06.1999 г.
90. Стефка Минева, оперна певица – 01.10.1999 г.
91. Проф. Андон Геров, учен, създател на породата местно кафяво говедо за Южна България – 01.10.1999 г.
92. Акад. Никола Бонев, астроном, създател на Старозагорската обсерватория (посмъртно) – 10.10.1999 г.

2000

93. Проф. Минко Балкански, световнопризнат физик – 18.05.2000 г.
94. Наум Шопов, артист – 28.07.2000 г.
95. Арх. Никола Каишев, основател и дългогодишен председател на Тракийското и Македоно-одринското дружество в Стара Загора, строител на Стара Загора в началото на века (посмъртно) – 29.09.2000 г.
96. Стойчо Стойчев, поет (посмъртно) – 29.09.2000 г.
97. Арманд Перего от Страсбург (Франция), за активната му дарителска дейност – 29.09.2000 г.
98. Росица Баталова, диригент, популяризатор на българското класическо изкуство, авторка на три книги за родния град – 29.09.2000 г.
99. Проф. Александър Йосифов, композитор – 29.09.2000 г.
100. Иванка Колева, параолимпийска шампионка – 23.11.2000 г.
101. Станчо Колев, световен шампион по борба – 23.11.2000 г.

2002

102. Проф. Петър Жеков, учен генетик и композитор – 05.10.2002 г.
103. Крум Георгиев, фолклорист – 05.10.2002 г.
104. Георги Велев, артист – 05.10.2002 г.
105. Д-р Никола Ненов, лекар (посмъртно) – 05.10.2002 г.

2003

106. Богдана Попова, хоров диригент – 05.10.2003 г.
107. Веселин Ненов, композитор и диригент – 05.10.2003 г.
108. Величка Койчева, музеен работник – 05.10.2003 г.
109. Жеко Христов, поет (посмъртно) – 05.10.2003 г.
110. Д-р Дарина Кръстинова, лекар офталмолог – 05.10.2003 г.
111. Проф. Иван Карабалиев, преподавател в Тракийския университет – 05.10.2003 г.
112. Добри Алексиев Костин, старши треньор по спортна акробатика – 05.10.2003 г.

2004

113. Таньо Клисуров, поет – 24.05.2004 г.
114. Димитър Македонски, учител – 24.05.2004 г.
115. Борис Христов, световноизвестен оперен певец, бас (посмъртно) – 24.05.2004 г.
116. Димитър Николов, музеен работник – 24.05.2004 г.

2005

117. Иво Папазов - Ибряма, музикант - 04.10.2005 г.

2008

118. Светлозар Дойчев, учител по математика в ПМГ "Гео Милев" Стара Загора, автор на учебници, наставник на националния отбор по математика - 18.09.2008 г.
119. Явор Янакиев, спортист, състезател по борба класически стил, световен шампион 2007 г., носител на бронзов медал от Олимпийските игри в Пекин 2008 г. - 18.09.2008 г.
120. Христина Морфова, оперна певица (посмъртно) - 30.10.2008 г.
121. Митрополит Методий Кусев (посмъртно) - 30.10.2008 г.

2010

122. Димитър Николов Рачев - юрист, съдия, арбитър и културен деец - 30.09.2010 г.

2013

123. Петър Кънчев Хубчев - старши треньор на ПФК Берое - Стара Загора - 26.09.2013 г.