Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Структура и състав

Председател на Общински съвет

Attention: open in a new window. PDFprintemailЕмил Христов

Емил Маринов ХристовСтая
204

Телефон (042) 614 654, 918 654,
600 167

Факс (042) 603 176

Електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Приемен ден – първи, втори и трети четвъртък на месеца от 14:00-16:00 часа
Предварително записване за приемен ден на телефон (042) 600 167


Председателят на съвета
:

  • свиква съвета на заседание;
  • ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  • ръководи заседанията на съвета;
  • координира работата на постоянните комисии;
  • подпомага съветниците в тяхната дейност;
  • представлява съвета пред външни лица и организации.

Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

  • подаване на оставка;
  • трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
  • влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.