Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.01.2016

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.01.2016

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за пакетиране и преработка на плодове" в поземлен имот № 117001 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, с възложител „Агриспа" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" №102, офис 2;
Лице за контакти – Юлия Цаклева, тел.: 0888945905


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 12.01.2016 г. до 26.01.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.