Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 18.01.2016

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 18.01.2016

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Закупуване и монтиране на технологично оборудване за нуждите на „Диони" ООД, гр. Стара Загора, с възложител „Диони" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, местност „Мечи кладенец", Консервна фабрика „Дерони";
Лице за контакти – Димитър Ангелинов, тел.: 0887/305740


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.01.2016 г. до 31.01.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.