Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.01.2016

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.01.2016

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ път за обект „Гробищен парк" в имоти с номера 102001, 102002, 102004 в землището на с. Богомилово", общ. Стара Загора.
Възложител: Община Стара Загора
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107
Лице за контакти: арх. Виктория Грозева, тел. 042/614 836


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 20.01.2016г. до 02.02.2016г. включително, в сградата на Община Стара Загора, стая № 520, телефон за връзка: 042/ 614 827.