Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Обществено обсъждане на документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - II фаза

Обществено обсъждане на документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - II фаза

Attention: open in a new window. PDFprintemail

     

     Община Стара Загора обявява за обществено обсъждане документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза, чиято реализация се очаква да бъде финансирана с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. Този проект представлява надграждане на интегриран градски транспорт - I фаза, чието изграждане към настоящия момент се финализира с подкрепата на ОП „Регионално развитие" 2007-2013.
     Основната цел е подготовката на качествено проектно предложение, насочено към надграждане и модернизация на градския транспорт в град Стара Загора, което да бъде подадено към Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 , приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.
Реализацията на проектното предложение ще допринесе за:
• Постигане на по-голяма привлекателност благодарение на подобрената достъпност;
• Подобряване на функционалността на града в рамките на общината;
• Подобрена мобилност за цялото население, като се набляга на екологичен пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни зони;
• Намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на градския транспорт;
• Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите;
• Подобряване на безопасността на транспорта.
     Разработени и обосновани са отделни варианти за проект за интегриран градски транспорт - фаза 2, вкл. транспортен модел за всеки Вариант.
     След групирането в отделни варианти, всеки един от вариантите е разработен и обоснован до степен позволяваща пълноценното му сравняване с другите варианти с цел избор на най-подходящ вариант с най-голям социално-икономически положителен ефект и най-голямо положително въздействие върху цялата система на градския транспорт.


Обсъждането ще се проведе на 04.02.2016 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в зала II на Община Стара Загора.
     Материали за документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза, ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg.
Мнения, препоръки и предложени можете да отправяте на електронния адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (042) 614 606, (042) 614 822.

pdfПрезентация на документация1.04 MB28/01/2016, 14:26