Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Проект на план за устойчива градска мобилност за гр. Стара Загора

Проект на план за устойчива градска мобилност за гр. Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Концепцията за устойчива мобилност придобива много по-широко значение от преодоляване на трафика и възможност за транспортиране. Тя обхваща цялата връзка на хората с градската структура, където отделните видове транспорт се намесват в цялото и по този начин се въвежда интегриран подход при управлението на мобилността. Целта на европейската транспортна политика е системите за превоз на страните-членки да отговарят на икономическите, социални и екологични нужди на обществото. Устойчивата градска мобилност осигурява дългосрочно икономическо развитие на градовете, повишава качеството на живот на техните жители и гарантира опазването на околната среда. Новата концепция за градска мобилност се състои в насърчаване използването на всички видове екологични транспортни средства и комбиниране на различен по категория обществен транспорт с разнообразни видове индивидуален транспорт.
Новата концепция за устойчива градска мобилност има за цел да осигури внедряване на колкото се може повече алтернативни и устойчиви форми на придвижване, сред които каране на велосипед или ролери, ходене по-често пеш, повишаване употребата на обществения еко транспорт и железопътен такъв, които да окажат принос както за социалната сплотеност и опазване на околната среда, така и за бъдещия икономически просперитет на град Стара Загора. Тя стъпва върху едно по-ефективно и интелигентно потребление на ресурси и енергия, осигурявайки по-висок стандарт и качество на живот за своите жители. Във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност на град Стара Загора са изследвани редица стратегически документи и проекти, които имат пряко отношение за постигане целите на концепцията за устойчива градска мобилност.

Предложения по проекта на План за устойчива градска градска мобилност за гр. Стара Загора могат да се изпращат на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 27.11. 2015 година.

pdfПлан за устойчива градска мобилност1.09 MB18/09/2015, 14:30