Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-10 от 13.01.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-10 от 13.01.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–10 от 13.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект: План за регулация за поземлен имот № 68850.155.670 местност „Казоваса", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – За складова база, землище на гр. Стара Загора. За поземлен имот № 68850.155.670 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 670 в кадастрален район 155, „Казоваса", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица, обособена от: имот № 68850.155.398 с НПТ – за местен път (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.