Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-21 от 20.12.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-21 от 20.12.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–21 от 20.12.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Елхово, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-2053 от 03.11.2011г. в частта му за УПИ IХ28 в кв. 2 и заповед № РД-25-911 от 29.05.2012г. в частта му за УПИ ХI37 в кв. 2 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.